Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 27. a 28.01.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 10:00 hod. z dôvodu choroby.