Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na konci minulého roka sme zverejnili harmonogram zberu triedeného odpadu, kde nám zberová spoločnosť znížila frekvenciu zberu papiera na 4x ročne. Od tej chvíle prebiehali náročné rokovania, ktorých výsledkom je, že papier sa bude zbierať 6x ročne tak ako to bolo doteraz. Zberová spoločnosť má tiež problém s tým, že kontajner na papier na zbernom dvore je pri vývoze ľahký, len približne 1,5 tony. Normálne by mal mať aspoň 3 tony.

Vyzývame Vás preto, aby ste kartóny nosili do tohto kontajnera narezané, zviazané, upratané tak aby sa dali efektívne ukladať. Ak máte krabicu, natlačte do nej čo najviac. Priniesť modré vrece a tam ho vysypať nebude možné.

Zároveň Vám ďakujeme za váš ekologický prístup k triedeniu. 

V roku 2020 sme vytriedili 7,77 ton papiera, no v roku 2021 to bolo 20,52 tony. Pri plastoch sme na tom tiež veľmi dobre, narástli nám z 18,35 tony v roku 2020 na 25,25 tony v roku 2021.

Harmonogram zberu nájdete na https://www.malylapas.sk/sluzby/harmonogram-odvozu-odpadu