Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 14.1.2022 bude otvorený v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Zároveň Vás žiadame, aby ste si postrážili svojich psov. Dnes na Bernolákovej ulici behal pes a ohrozoval pani poštárku.