Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

po víkende sa na ihrisku našiel čierny batoh s veľmi "zaujímavým" obsahom. Predpokladáme, že majiteľom je neplnoletá osoba a preto žiadame zákonného zástupcu, aby si pre batoh prišiel na obecný úrad osobne.