Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na skutočnosť, že okolo kontajnerov na sklo na vstupe obce sa začala tvoriť skládka komunálneho odpadu uvažujeme nad premiestnením týchto kontajnerov.

Neustále sa snažíme podporovať triedenie odpadu a jednou zo zložiek je aj sklo. Aktuálne máme rozmiestnených 16 kontajnerov, avšak ich rozmiestnenie nemusí byť pre vás ideálne.

Dávame vám možnosť prispieť anonymne svojím názorom a navrhnúť nové rozmiestnenie kontajnerov. Vývoz je 19. januára, po tomto dátume môžeme kontajnery popresúvať. Napíšte prosím odpoveď aj keď na vašej ulici kontajner už je a chcete ho tam zachovať. Svoj názor môžete vyjadriť v google formulári