Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname Vám, že v pondelok 10. januára 2022 sa uskutoční zber papiera. Papier musí byť uložený vo vreci modrej farby. V prípade, že nemáte modré vrece, môžete použiť aj iné a následne Vám bude vymenené za modré.

Harmonogram zberu papiera tak ako je zverejnený bol jednostranne zaslaný od zberovej spoločnosti Waste transport, a.s.,  Mochovce 1/1. Obec s ním nesúhlasí a odkedy bol zaslaný prebiehajú rokovania, aby frekvencia zberu bola vyššia.