Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Veselé Vianoce, plné radosti a pohody v kruhu najbližších, v novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia a lásky vám prajú starosta obce, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obce Malý Lapáš.