Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Harmonogram si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade. Na stiahnutie (pdf., 303.84 KB)

Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)

Zelený zber - traktor

(konáre, haluzina)

Január 13, 27 2 18 10

14 (vianočné stromčeky)

Február 10, 24 2 - - -
Marec 10, 24 2 - 7 -
Apríl 7, 21 3 12 - 15
Máj 5, 19 4  - 4 20
Jún 2, 16, 30 5  - - 17
Júl 14, 28       15
August 11, 25       19
September 8, 22       16
Október 6, 20       21
November 3, 17       -
December 1, 15, 29       -