Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a Golianove, v dňoch 23.12.2021 a 3.1. 7.1.2022. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00-11:00, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.

Zmena ordinačných hodín 27.12.2021 – 31.12.2021_

Pondelok 27.12.: Golianovo  8:00 - 12:00

Utorok 28.12.: Pohranice 8:00 - 12:00

Streda 29.12.: Golianovo  8:00 - 12:00

Štvrtok 30.12.: Pohranice 8:00 - 12:00

Piatok 31.12.: Golianovo  8:00 - 11:00