Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad v Malom Lapáši bude v tomto roku otvorený už len

  • v pondelok 8:00 -12:00, 13:00 - 15:00
  • v stredu 8:00 - 12:00.

Od stredy 22. decembra od 12:00 do 7. januára 2022 (vrátane) bude obecný úrad zatvorený. Rovnako bude zatvorený aj zberný dvor.

Na úhradu daňových nedoplatkov prosím využite bezhotovostný prevod alebo vyrovnajte nedoplatky do pokladne obce najneskôr do stredy 12:00.