Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

bude MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a v Golianove, vo štvrtok dňa 16.12.2021. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00-11:00, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.