Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v piatok 10. decembra 2021 o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén. Cieľom skúšky je funkčnosť jednotlivých prvkov systému, zrozumiteľnosť informácie a hlasitosť vysielanej informácie.