Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes Mikulášovi pomocníci rozdávali malé darčeky seniorom. Súčasťou darčeka boli ručne maľované vianočné pohľadnice s vianočným venovaním, ktoré pripravili deti zo Základnej školy vo Veľkom Lapáši. Týmto im aj učíteľskému zboru za výtvory ďakujeme.