Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

predseda Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku Ing. Dušan Macai Vás pozýva na verejné zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční pondelok 6. decembra 2021 o 18:00 v Kultúrnom dome Malý Lapáš.

Program rokovania:

  1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky 2023, 2024
  2. Posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov obce

Zverejnené dňa: 30.11.2021