Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje,  že vzhľadom k súčasným protipandemickým opatreniam budú úradné hodiny od 25.11.2021 do odvolania nasledovné:

Pondelok:      7:30 - 12:00 hod.

Streda:          13:00 - 17:00 hod.