Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že verejné sv. omše v kostole sú rozhodnutím vlády oddnes 25.11.2021 zrušené do odvolania. Ďalšie informácie budú na nástenke pri kostole a na webovej a FB stránke farnosti.