Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Pri poslednom zbere plastov sa vo vreciach z našej obce objavili nádoby z motorového oleja, plná PET fľaša kuchynského oleja a ostatný odpad. Nádoba z motorového oleja je nebezpečným odpadom a do plastov nepatrí. Rovnako tam nepatrí ani guma (bazén) alebo nopová fólia.

Znečistené obaly patria do komunálu.

Kuchynský olej zbierame v špeciálnej nádobe na zbernom dvore, preto je až neuveriteľné, že niekto vložil plnú PET fľašu oleja do vreca. Týmto konaním sa znehodnotí celý zozbieraný odpad, ktorý tak končí na skládke.

Čo to plastov nepatrí si môžete pozrieť na https://youtu.be/fuWDC2wwADc 

plasty IMG 20211104 110154 resized 20211104 124443226

plasty IMG 20211104 105938 resized 20211104 124529169 plasty IMG 20211104 105949 resized 20211104 124528898 plasty IMG 20211104 110058 resized 20211104 124512239