Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v stredu 17. 11. 2021 o 13:30 sa bude konať brigáda na cintoríne pod záštitou Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Cieľom bude najmä očistiť cintorín od popadaného lístia. Kto má chuť pomôcť, je vítaný.