Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
žiada obyvateľov, ktorí ešte nemajú pridelené súpisné a orientačné číslo domu, aby si nedávali posielať zásielky na parcelné čísla. Pošta neeviduje žiadne parcelné čísla, takáto pošta sa bude odosielať späť odosielateľovi.
 
Poštový úrad vo Veľkom Lapáši upozorňuje, že pošta sa nedoručuje:                 
 - tam kde nie je poštová schránka a dom označený súpisným alebo orientačným číslom určeným Obecným úradom
- pod rohožku.
Ak je neexistujúca adresa, list sa vráti odosielateľovi.
Doručovatelia nevstupujú za hranicu pozemku, poštová schránka musí byť na hranici pozemku.