Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude v stredu 10.11.2021 od 7.30 do 7.50 hod. pred obecným úradom predávať mäso a mäsové výrobky.