Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od piatka 5. novembra približne od 15:00 budú v prevádzke kolotoče. Od tohto roka sa zmenilo ich umiestnenie a nájdete ich na ihrisku. Kolotoče sa v obci zdžia do pondelka.