Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname, že v stredu 3. novembra 2021 sa bude vykonávať zber plastov, kovov (plechovky, konzervy) a tetrapakov. Všetky sa zbierajú do vriec žltej farby, ak nemáte žlté vrecia môžete použiť aj vrecia inej farby.