Vážení obyvatelia,

v súvislosti s krachom spoločnosti Slovakia Energy sa u vás môžu objaviť predajcovia energií (elektrina a plyn). Odporúčame Vám nenechať sa dotlačiť k podpisu zmluvy vo vašej domácnosti. Nechajte si návrh zmluvy prečítať vašej rodine, aby ste náhodou nepodpísali zmluvu, ktorá bude neskôr nevýhodná. Seriózny predajca od Vás nebude chcieť zmluvu podpísať okamžite. 

Viac informácií môžete nájsť na https://www.urso.gov.sk/urso-dnes-zorganizoval-mimoriadne-rokovanie-s-dodavatelmi-poslednej-instancie-elektriny/ 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webovom sídle odporúča občanom, ktorí sa nechcú stať obeťami podvodov nasledovné:

  • poznajte viazanosť Vašej zmluvy s Vaším dodávateľom a zmeňte dodávateľa iba na základe racionálnej úvahy
  • nevpúšťajte do svojich domácností podozrivých predajcov, vždy žiadajte, aby sa legitimovali
  • zmluvy, či tlačivá ani tie tzv. „predbežné“ nikdy nepodpisujte v rýchlosti a unáhlene, ale dajte si čas na rozmyslenie, aj niekoľko dní a ak je to potrebné, poraďte sa aj s rodinou či známymi

Z konkrétnych sťažností od oklamaných zákazníkov vyplýva, že obchodní zástupcovia pri  uzatváraní zmlúv často používajú rôzne manipulačné metódy, aby ich zámerne uviedli do omylu:

  • predstavia sa ako zamestnanci  “slovenských plynární či elektrární“ a vyžiadajú si výpisy a faktúry za elektrinu a plyn, aby získali čísla odberných miest
  • zavádzajú nič netušiacich občanov tvrdením, že ich pôvodný dodávateľ končí a všetkých odberateľov prevezme nová spoločnosť a ak teraz neuzatvoria zmluvu môžu zostať bez elektriny alebo plynu
  • tvrdia, že podpisom zmluvných formulárov získava zákazník lacnejšie energie, nič sa pre neho nezmení, iba faktúra mu bude chodiť od iného subjektu, prípadne, že uzatvára iba „predbežnú zmluvu“, avšak obchodný zástupca úmyselne zamlčí skutočnosť, že na základe splnomocnení, ktoré odberateľ udelí pri podpisovaní zmluvy dôjde k vypovedaniu ich pôvodnej zmluvy
  • obchodní zástupcovia veľmi často zámerne manipulujú s pojmami dodávateľ a distribútor, a takto u podvedených občanov vyvolajú dojem, že podpis zmluvy je len formalita.

Zdroj: http://www.urso.gov.sk/?q=Aktuality/%C3%9ARSO%20varuje%20pred%20energetick%C3%BDmi%20%C5%A1mejdami