Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v dňoch 28. - 29.10.2021 sa z dôvodu čerpania dovolenky v ambulancii nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková, DA Veľký Cetín, 8:00-12:00, po telef. dohovore na tel. č. 037/6597215.