Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

bude z dôvodu čerpania dovolenky v piatok 29.10.2021 zatvorený.