Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od piatka 22. októbra do nedele bude na konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavený veľkokapacitný kontajner pre jesenné upratovanie. Až do naplnenia môžete do neho ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Do kontajnera však nepatrí stavebný odpad, pneumatiky a elektronický odpad, ako televízory, práčky, chladničky a pod.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor. Kontajner bude snímaný kamerovým systémom.