Vážení obyvatelia,

dnes spoločnosť DIMI max, s.r.o., Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky poverená Západoslovenskou distribučnou, a.s. vykonala orez stromov, kríkov a iných porastov v blízkosti alebo pod / nad vonkajším nadzemným elektrickým vedením NN vrátanie čistenia zarastených stĺpov od popínavých rastlín. Stromy a kríky pod vedením môžu mať maximálnu výšku 3 m.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. S touto povinnosťou vám vieme pomôcť mimoriadnym zvozom traktorom, hneď ako nám to organizačné a technické podmienky dovolia.