Vážení obyvatelia, rodičia detí v MŠ,

v pondelok 18. októbra bude uzatvorená cesta pred Obecným úradom z dôvodu jej asfaltovania. Prosím využitie iné možnosti parkovania pri zanášaní detí do MŠ. Za pochopenie ďakujeme.