Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, rodičia detí v MŠ,

v pondelok 18. októbra bude uzatvorená cesta pred Obecným úradom z dôvodu jej asfaltovania. Prosím využitie iné možnosti parkovania pri zanášaní detí do MŠ. Za pochopenie ďakujeme.