Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dnes 17.09.2021 bude ordinovať len v ambulancii v Golianove od 8:00 do 13:00 hod.