Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Ak máte záujem o pripojenie k optickej sieti a na vašom pozemku ešte nie je zrealizovaný výkop, kontaktujte prosím pani Hradskú na čísle 0902 540 194. Výkopové práce sú súčasťou stavby siete a sú bezplatné. Ak by vám niekto ponúkal výkop za úhradu, kontaktujte prosím starostu na 0903 601 874.

V týchto dňoch Vás môžu navštíviť aj predajcovia Telekomu a Orange. Vlastníkom siete je Telekom, ktorý ju môže iným operátorom prenajímať. Môžete si tak vybrať program služieb, ktorý je pre vás zaujímavejší. V prípade, že si vyberiete iného operátora ako Telekom, treba rátať s tým, že budete mať dve koncové zariadenia (jedno od Telekomu a druhé od iného operátora).