Vážení obyvatelia,

z dôvodu prác na obnove prícestnej priekopy na vstupe na Zoborskú ulicu Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto miestom. Upozornite na túto skutočnosť aj ľudí, ktorí Vás navštevujú. Po ukončení prác bude toto miesto bezpečnejšie.