Vážení obyvatelia,

Obec Malý Lapáš zabezpečila pre každú domácnosť kompostér s objemom 630 litrov. 

Kompostéry budeme rozvážať v piatok 10.9.2021 od 16:00 a v sobotu 11.9.2021 od 9:00. Kompostéry sú dodávané v demontovanom stave. Zástupca domácnosti pri prevzatí podpíše preberací protokol, za kompostér sa neplatí.

Harmonogram rozvozu

Piatok 10.9.2021 od 16:00 do zotmenia

Hlavná ulica, Čerešňová ulica, ulica Pod vinohradmi, ulica Sv. Martina, Bodocká ulica, Športová ulica, Zemianska ulica, Slnečná ulica, ulica Na pažiti, Jágerská ulica, ul. Na priehon

Sobota 11.9.2021 od 9:00

Ostatné ulice

Obyvatelia, ktorí v daný čas nebudú doma si môžu dohodnúť individuálny termín prevzatia kompostéru na obecnom úrade.