Obvodný lekár pre dospelých v Golianove nebude dňa 02.09.2021 ordinovať. Predpisy chronických liekov budú možné počas celého dňa osobne alebo telefonicky v ambulancii v Golianove.