Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodný lekár pre dospelých v Golianove nebude dňa 02.09.2021 ordinovať. Predpisy chronických liekov budú možné počas celého dňa osobne alebo telefonicky v ambulancii v Golianove.