Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021 (štvrtok a piatok) bude zatvorená.