Vážení rodičia,

riaditeľ Základnej školy vo Veľkom Lapáši oznamuje rodičom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8,00 hod.

Ak to počasie umožní, otvorenie sa uskutoční na školskom dvore. Po spoločnom programe pôjdu do triedy iba žiaci prvého ročníka s jedným rodičom. Ostatné triedy sa stretnú s triednym učiteľom na dvore. Žiaci nahlásia záujem o obedy a školský klub (1.-4. ročník).

Vyučovanie začne v piatok 3. septembra riadne o 7,40 hod.