Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na začatie stavebných prác je ulica Na priehon bude vo štvrtok a v piatok od 7.00 do 17.00 hod. neprejazdná. Daný úsek je potrebné obísť cez Palárikovu ulicu alebo Hlavnú ulicu smer Veľký Lapáš.