Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža Veľký Lapáš v spolupráci s Jednotou dôchodcov organizuje 2-dňový poznávací zájazd za krásami západného Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. septembra 2021.

Trasa: Modra, Kunovská priehrada, Červený Kameň, Smolenice, Trnava.

Cena zájazdu je 35,- € / osoba.

Zápis sa uskutoční v piatok - 13. 08. 2021 v miestnosti Klubu dôchodcov na obecnom úrade vo Veľkom Lapáši od 16:00 hod. - 17:30 hod. Občania z Malého Lapáša sa môžu prihlásiť u pani Benkovej Antónii.