Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodný lekár pre dospelých v Golianove prosí svojich pacientov, aby si dali vopred predpísať chronické lieky pred plánovanou dovolenkou, ktorá bude od 26.07. 2021 do 08.08. 2021.

Zároveň oznamuje, že dňa 15.07.2021, t.j. vo štvrtok sa bude ordinovať od 12.00 do 16.00 hod.