Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

ďakujeme, že ste sa rozhodli dať sa zaočkovať vakcínou spoločnosti Pfizer Biontech. Očkovanie bude prebiehať v sobotu 17.7.2021 v Kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši v čase od 08:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00.  Presný čas Vám oznámime telefonicky. Pre nahlásených obyvateľov je vyhradený nasledovný časový úsek:

  • Malý Lapáš: 8:00 - 8:45
  • Veľký Lapáš: 8:45 - 10:45
  • Golianovo: 10:45 - 12:00

V čase od 12:30 do 15:00 sa bude vykonávať očkovanie imobilných obyvateľov. 

Ak ste sa ešte na obecný úrad nenahlásili, stále tak môžete urobiť telefonicky na vašom obecnom úrade a na očkovanie prídete v čase od 15:00 do 17:00. 

Očkuje sa aj druhou dávkou vakcíny, pokiaľ ste v lehote od 28 do 43 dní od prvej dávky. V tomto prípade je potrebné si priniesť potvrdenie od prvej dávky (buď papierové, SMS alebo email).

Prosím, prineste si so sebou vyplnené nasledovné formuláre:

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta