Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude v stredu 2.6.2021 od 7:30 do 7:50 hod. pri obecnom úrade predávať mäso a mäsové výrobky.