Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obec Malý Lapáš uzatvorila dohodu so združením STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. V poslednom čase sa zvyšuje v našom okolí počet pohodených injekčných striekačiek užívateľov drog. V prípade, že ste našli na prechádzke pohodenú injekčnú striekačku kontaktuje Združenie STORM na 0905 943 229 alebo info@zdruzeniestorm.sk. Vyškolení pracovníci združenia striekačku bezpečne zneškodnia.

infoplagat striekacka