Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

zajtra je naplánovaný zber papiera v modrých vreciach. Po výdatných dažďoch je väčšina ulíc len veľmi ťažko zjazdná. Aj vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu si vás dovoľujeme požiadať, aby ste zložili vrecia s papierom na začiatok svojej ulice alebo na najbližšie miesto, ktoré je pre smetiarske auto zjazdné.

Za spoluprácu ďakujeme