Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

do piatka 7. mája 2021 si ešte stále môžete na obecnom úrade prevziať rozhodnutia o daniach a poplatkoch. Neprevzaté rozhodnutia budeme posielať poštou doporučene do vlastných rúk, to znamená že ich prevzatie musíte podpísať.