Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v utorok 4.5.2021 sa v ambulancii nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Tudorovová v zdravotnom stredisku v Mojmírovciach, treba sa však objednať na tel. č. 037/ 7798120.