Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od piatku 23.04.2021 si môžete na obecnom úrade osobne prevziať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch.

Pondelok:     8:00 - 12:00       13:00 - 15:00

Utorok:         8:00 - 12:00       13:00 - 15:00

Streda:         8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Štvrtok:        8:00 - 12:00        13:00 - 15:00

Piatok:         8:00 - 12:00   

Právnickým osobám a obyvateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk boli rozhodnutia doručené elektronicky. Neprevzaté rozhodnutia budeme posielať poštou do vlastných rúk. 

Ďakujeme, že na úrad prídete s rúškom a budete dodržiavať medzi sebou primeraný odstup.