Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Stavebný úrad vo Veľkom Lapáši bude zatvorený do 23. apríla 2021 (vrátane).