Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude dňa 14.04.2021 (STREDA) z prevádzkových dôvodov otvorená v čase od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hod.