Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, keď je kontajner na sklo plný tak sa do neho viac skla nezmestí. V tomto prípade, treba sklo vložiť do iného, prázdneho kontajnera, nie ukladať odpad vedľa kontajnera. Kontajnerov máme v obci 16, takmer na každej ulici a aj na zbernom dvore. Snažte sa ich využívať čo najviac.

Mapa rozmiestnenia kontajnerov 

Kontajnery sú na týchto uliciach:

 • Vstup do obce (Nitrianska ulica) 2ks
 • Bernolákova ulica 1ks
 • Hurbanova ulica 1ks
 • Palárikova ulica 1ks
 • autobusová zástavka Na pažiti 2ks
 • ul. Sv. Martina 1ks
 • ulica Pod vinohradmi 1ks
 • Zoborská ulica 1ks
 • Štiavnická ulica 1ks
 • Agátová ulica 1ks
 • Jaseňová ulica 1ks
 • Cintorín 1ks
 • Ihrisko 1ks
 • Zberný dvor 1ks